ชุดชั้นใน LADY WACOAL เป็นชุดชั้นในที่ผลิตภายในแบรนด์ดังอย่าง WACOAL เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมากขึ้น